แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยอ้อย ไพรพนาพันธ์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top