ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยน.ส.เสาวภา บุญมั่ง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Back to Top