ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top