ปัจจัยทำนายภาวะก่อนความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาจารย์พัชรี รัศมีแจ่ม,อาจารย์ปริศนา อัครธนพล และรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

Back to Top