ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกำลังพลที่มีภาวะอ้วนลงพุง ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี โดยมธุรส บุญแสน สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top