ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเขาเสื่อมในชุมชน เทศบางตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยอ.วิญญ์ทัญญู บุญทัน และอ.ดร.นพนัฐ จำปาเทศ

Back to Top