การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยอ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร , ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา และธัญพร ปานสุวรรณ

Back to Top