การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยน.ส.สิรัชชา จิรจารุภัทร สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top