การศึกษาการดูแลต่อเนื่องที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก โดยน.ส.อ้อมใจ แก้วประหลาด สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top