การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกที่ทำงานนอกบ้าน ในโรงพยาบาลบางนา1 โดยน.ส.รสสุคนธ์ สืบสังข์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top