การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลและป้องกันการชักจากไข้ โดยน.ส.จินตนา อรุณเจริญรัตน์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top