การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดดำขอดในหญิงที่ยืนทำงาน โดยสุกัญญา เสือชุมแสง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top