การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยน.ส.ชวนพิศ จิตตะมาภัย สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top