-หุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐานแบบพิเศษ P10 และแบบมาตรฐาน P11 มีทั้งหมด  15 ตัว

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นปฏิบัติการเต็มตัว สามารถใช้ในการฝึกหัดอย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านการปฐมพยาบาล การฉุกเฉิน และการพยาบาลพื้นฐาน โดยเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของคนจริง สร้างขึ้นจากพลาสติกที่มีความทนทาน
-ขนาดของหุ่นสาธิตทางการพยาบาล ประมาณ 174 ซม. (68.5") หนักประมาณ 14 กก.(31 ปอนด์) หุ่นสาธิตทางการพยาบาลแบบพิเศษ หนักประมาณ  15.5 กก.(34 ปอนด์)
-หุ่นสาธิตทางการพยาบาลทั้ง 2 แบบ สามารถเปลี่ยนอวัยวะหญิงและชายและมีบริเวณสำหรับฉีดยาที่ต้นแขน ต้นขา และก้น ส่วนของทวารหนัก ลำไส้ ท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ หลอดอาหารและกระเพาะปัสสาวะ เชื่อมด้วยเกลียวที่ออกแบบพิเศษด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกา แข็งแรงและขันง่าย
ดาวน์โหลด  คู่มือการดูแลหุ่นพยาบาลพื้นฐาน(P10),(P11)    คู่มือหุ่นจำลองฝึกดูแลผู้ป่วย(P11)


-หุ่นเจาะคอ จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ  ใช้แสดงการทำแผล เจาะคอและดูดเสมหะ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่


-หุ่นท่อนแขน จำนวน 14 ท่อน

คุณลักษณะ   ใชัฝึกการเจาะเลือดและให้น้ำเกลือ  ใช้ฝึกเย็บแผล ใช้ฝึกฉีดยา Subcutaneous
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่


-หุ่นมือ จำนวน 2 ชิ้น 

คุณลักษณะ  ใช้ในการฝึกเจาะเลือดและให้น้ำเกลือ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่


-หุ่นสะโพกแผลกดทับ (Bed  sore) จำนวน 2 ชิ้น

1.หุ่นตั้งแต่เอวถึงต้นขา มีแผลกดทับที่ก้นขาซ้าย
2.มีแผลกดทับที่ Coccyx
คุณลักษณะ  ใช้ทำแผลกดทับ-หุ่นสวนปัสสาวะหญิง เป็นหุ่นครึ่งตัวจำลองใส่สายสวนหญิง Urethral  Catheterization Model (LM-061) จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นครึ่งตัวใช้ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่


-หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย Male catheterization M.Type I  (LM-029) จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นครึ่งซีกเน้นให้เห็นการหย่อนสายสวนปัสสาวะ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่


-หุ่นครึ่งตัวจำลองใส่สายสวนเพศชาย Male  Catheterization  Simulator (LF00855U)  จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ  ใช้ฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่   -หุ่นนฝึกการตรวจโดยใช้การฟังเสียงพร้อม Smart  Scope รุ่น W44119 จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ   ผู้ใช้สามารถสัมผัสการได้ยินเสียงของหัวใจและปอด โดยสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขลักษณะต่างๆ ได้โดยผู้ฝึกเป็นผู้ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย นอกจากนั้นแล้วผู้ฝึกสามารถที่จะสัมผัสที่ตัวหุ่นเพื่อคลำหาตำแหน่งที่ถูกต้อง และสามารถได้ยินหัวใจและปอด (Heart  and  Lung  Sound) ด้วยอุปกรณ์  The  SmartScope TM หุ่นตัวนี้ได้วางตำแหน่งการฟังเสียงจำลองหัวใจ 6 จุด และเสียงปอด 5 จุด ที่สามารถได้ยินจากด้านหน้า เสียงปอด 10 จุด ที่ได้ยินจากด้านหลังและ 2 ตำแหนบริเวณกลางรักแร้ รีโมทไร้สายสามารถที่จะทำการเลือกเสียงการเต้นของหัวใจได้ 12 แบบ ขณะที่เลือกเสียงปอดได้ 16 แบบ  โดยผู้ฟังสามารถทำการเปลี่ยนเสียงไป แต่ละแบบได้ไม่ยาก และให้นักศึกษาเปรียบเทียบเสียงและฝึกทำการวินิจฉัย  รีโมทมีระยะการควบคุมได้ถึง  100 ฟุต
ดาวน์โหลด คู่มือหุ่นฝึกการฟังเสียงและอุปกรณ์ฟังเสียงSmartScope(W44119)  คู่มือหุ่นฝึกการฟังเสียงและอุปกรณ์ฟังเสียงSmartScope   


-หุ่นฉีดยาเข้าสะโพก Gluteal  Intramuscular  Injection  Model  II  (LM-057)
จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ  ใช้ฝึกฉีดยาเข้าสะโพก โดยต้องฉีดยาให้ตรงจุด ถ้าผิดจุดจะมีเสียงเตือน
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่