-หุ่นCPR จำนวน 2 ตัว 

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นเต็มตัวมี Monitor ให้ฝึกช่วยหายใจ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่

 

-หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต CPR  จำนวน  2 ตัว 
คุณลักษณะ  เป็นหุ่นเต็มตัวพร้อมสัญญาณไฟ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานที่นี่