image
-หุ่นอาบน้ำเด็ก (เพศชาย 2 ตัว เพศหญิง 2 ตัว) คุณลักษณะเป็นหุ่นอาบน้ำเด็กน้ำหนักเท่าของจริง
ดาวน์โหลด  คู่มือการใช้งานที่นี่

image
-หุ่นทำคลอดครึ่งท่อน 1 Set 
2.1 หุ่นตั้งแต่เอวถึงขา 1 ตัว 
2.2 หุ่นทารกพร้อมรก 

image
-หุ่นฝึกทำคลอดLM-000063B (หุ่นแม่ หุ่นทารก ส่วนของรก)  จำนวน 1  Set
-อุปกรณ์ดันศรีษะเด็ก "Koken" LM-066 (ช่วยคลอด) 
 
image
-หุ่นทำคลอดเด็กพร้อมรก ทารกในครรภ์,ทารกแรกคลอด ผนังหน้าท้องแบบใส,แบบทึบ รุ่น "3B W44525   5  Set

ดาวน์โหลด  คู่มือการใช้งานที่นี่

image
-หุ่นทารกแรกเกิดใส่ NG Tube "Koken" รุ่น LM-026F    

จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลด  คู่มือการใช้งานที่นี่

image
-หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กทารก จำนวน 4 ตัว
คุณลักษณะ
1.ใส่ NG
2.ฉีดยา
3.Suction
4.สวนปัสสาวะ
คุณลักษณะ  เป็นหุ่นเต็มตัวคล้ายของจริงใช้ฝึกการดูแลทั้งเด็กป่วยและเด็กปกติ น้ำหนักเท่าเ็ด็กแรกเกิด  
ดาวน์โหลด  คู่มือการใช้งานที่นี่


image
-หุ่นตรวจเต้านม  จำนวน 1 ชิ้น  
คุณลักษณะ  เป็นหุ่นเฉพาะหน้าอกใช้ฝึกตรวจเต้านม 

image
-หุ่นจำลองฟีตัส (หุ่นจำลองทารกพร้อมรก) จำนวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นจำลองทารกพร้อมรก ทำจากผ้านุ่ม ทนทาน

image
-หุ่นจำลองฟีตัส (หุ่นจำลองทารกพร้อมสายสะดือ) 
จำนวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ  เป็นหุ่นจำลองทารกพร้อมสายสะดือทำจากผ้า

image
-หุ่นจำลองเด็ก C.P.R  จำนวน 4 ตัว 

คุณลักษณะ เป็นหุ่นเต็มตัว   

image
-หุ่นตรวจครรภ์ จำนวน 2 ตัว 

คุณลักษณะ  เป็นหุ่นตั้งแต่หน้าอกถึงขาใช้เป็นหุ่นสำหรับตรวจครรภ์