#ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 10 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 10 อัตรา ได้แก่

- อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

- อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารก

- อาจารย์ประจำสาขาการผดุงครรภ์

- อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

#รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.วิญญ์ทัญญู บุญทัน Line: winthanyou