อาจารย์ ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ