ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 “การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล”
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-312-6300 ต่อ 1234 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าแฟนเพจ @HcuNsConference2018