HCU Job Fair ปีการศึกษา 2559

แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงาน "HCU Job Fair ปีการ 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร

 

Back to Top