คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ กันแพงศรี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีคุณลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ ตามอัตลักษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

\"\"\"\"