ในวันนี้ (21 ต.ค. 2564) อาจารย์ ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.