มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (โภชนาการ 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ