ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม "สานฝันวันสมเด็จย่า สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 บริเวณโถงด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ คณบดีเป็นประธานในพิธี คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีเข้าร่วม ในงานจะมีการฉายพระราชประวัติ กล่าวอาเศียรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล