ในวันนี้ (24 กันยายน 2563) ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะะรูปสมเด็จมหิตลาธิเบศร พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ