คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 33  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 119 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร. สายใจ พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีกิจกรรม“สายใยผูกพันจากครูสู่ดอกแก้ว รุ่นที่ 33” พร้อมทั้งมอบรางวัลผูัทำประโยชน์ด้านกิจการนักศึกษา และรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการแนวปฏิบัติที่ดี การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ (IPE) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ด้วย ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561