ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 จากการประกวดขับร้องบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย Concept: เพลงของพ่อ" จากบทเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 2-220