ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานเสาธงชาติ (สวนลวดลาย) มฉก.