นักศึกษาพยาบาลจัดโครงการ 7ส

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม 7ส ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยช่วยกันทำความสะอาดห้องเก็บของ และทำความสะอาดบริเวณซุ้ม ทาสีพื้นและโต๊ะใหม่ ในธีมร่วมไว้อาลัยฯ

 

 

Back to Top