กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย วิทยาเขตยศเส

เจ้าหน้าที่จากแผนกหอพัก สำนักพัฒนานักศึกษ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย วิทยาเขตยศเส ณ อาคารเรียน ห้อง 2-422 เวลา 11.00-12.00 น.

Back to Top