งานครบรอบวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานครบรอบวันสถาปนา  และงานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. 2560  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  โดยอาจารย์ และนักศึกษา  สักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮงกง ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย  ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  และนิมนต์พระสงฆ์ มาแสดงธรรมเทศนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล  ชั้น 2  อาคารโภชนาการ1

Back to Top