ร่วมงานวันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณรูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และพิธีมอบทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ กตัญญู ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบ รวม 737 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,915,000 บาท  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

Back to Top