บทความนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เรื่องบั้นปลายชีวิตกับความสุขที่แท้จริง

ข้อคิดจากบทสัมภาษณ์ จากกิจกรรม "การดูแลด้วยหัวใจ"  ที่บ้านพักคนชรา บางละมุง จ.ชลบุรี  วันที่ 10 สิงหาคม 2559

Back to Top