พิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว จัดพิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษา โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่  โดยคุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๋ง คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๋ง และรศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีแถลงข่าวและมอบทุนในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามและสัมภาษณ์ 

Back to Top