ออกบูทรับสมัครงานนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 31 27 พ.ค.59

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดบูทรับสมัครงาน โดยมีโรงพยาบาลต่างๆ มากมายมาเข้าร่วมงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มเติมในการสมัครงานให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่  31 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ บริเวณโถงหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ 

Back to Top