กลุ่มนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกหนังสือเพื่อแสดงว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลกลุ่มนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559  และได้รับพระประทานรางวัลจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ในวันพยาบาลสากล วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559

Back to Top