โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2559

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นแห่ผ้าห่มพระประธานองค์หลวงพ่อเขียววัดหัวคู้ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ประจำปี 2559  เมื่อวันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์  เวลา 7.00 - 12.00 น. นักศึกษาร่วมเดินแห่ขบวน และเป็นพยาบาลภาคสนาม ตั้งแต่ที่ทำการอบต.ศีรษะจระเข้น้อยถึงวัดหัวคู้

Back to Top