พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Back to Top