กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559และกิจกรรมBig Cleaning Day

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ “ปั่นและปลูกเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  เวลา 08.15 น. ณ  หน้าประตูเสด็จ (ประตู2)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และหลังจากเสร็จกิจกรรมเทิดพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี Big Cleaning Day โดยกลับไปทำความสะอาดสำนักงาน และซุ้มนักศึกษา
 

Back to Top