กิจกรรมไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ 20 กันยายน 2558

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ได้อบรมลูกศิษย์ให้มีความรู้ ในวันที่ 20 กันยายน 2558

Back to Top