คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม Big Cleaning Day (4 ธ.ค.57)

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเมื่อเสร็จพิธีเข้าร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2557  ภายในบริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Back to Top