วันลอยกระทง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (5พ.ย.57)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานวันลอยกระทง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ และประกวกกระทง 

►การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกนกวรรณ ศรีเจริญ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปวรรัตน์ กิตติมงคลเลิศ คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสิริรัช รัตนพงัน คณะศิลปศาสตร์

►การประกวดขบวน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะการเเพทย์เเผนจีน

►การประกวดกระทงประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะกายภาพบำบัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

►การประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คณะการแพทย์แผนจีน

►การประกวดสาวรำวง
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Back to Top