กิจกรรมทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2556(15พ.ย.56)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดซุ้มนักศึกษา และทำความสะอาดห้องเก็บของเนื่องในวันทำความสะอาดประจำปี  (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศิกายน 2556 

Back to Top