งานชวนพี่ชวนน้องกลับมาไหว้ครูครั้งที่ 23 (27ม.ค.56)

งานชวนพี่ชวนน้องกลับมาไหว้ครูครั้งที่ 23 จัดขึ้นในวันที่27 มกราคม2556 เป็นงานที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกันมาไหว้ครูในวันขึ้นปีใหม่ วันครู จัดทุกปีประมาณช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 3

Back to Top