วันไหว้ครูของนศ.ป.โท(15ก.ค.55)

นักศึกษาปริญญาโท จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    วิทยาเขตยศเส

Back to Top