ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

Tel.02-3126300 ต่อ 1231  Fax.02-3126230

E-mail : secretary.nurse@gmail.com 

Website : http://nurse.hcu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top