คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University
MAP
ที่อยู่ (วิทยาเขตบางพลี)
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้ง 18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1231
อีเมล secretary.nurse@gmail.com
ที่อยู่ (วิทยาเขตยศเส)
    ที่ตั้ง 121 ถนนอนันตนาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075
Get in Touch