- สภาการพยาบาล
-ตรวจสอบหน่วยคะแนนศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล
-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน